Khử trùng Wipe TECH-BIO

 • 1 piece Alcohol/Hyamine Wipe

  1 miếng Khăn lau cồn / Hyamine

  Hiệu suất diệt khuẩn của sản phẩm này được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia bởi cơ quan kiểm tra chất lượng liên quan. Tỷ lệ khử trùng hiệu quả của sản phẩm này đối với Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Candida albicanS có thể đạt 99,99% trong các điều kiện thử nghiệm trong một phút. Kết quả mang tính chất tham khảo.

 • 50 pieces Alcohol/Hyamine Wipe

  50 miếng Khăn lau cồn / Hyamine

  Hiệu suất diệt khuẩn của sản phẩm này được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia bởi cơ quan kiểm tra chất lượng liên quan. Tỷ lệ tiệt trùng hiệu quả của sản phẩm này đối với Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Candida albicans có thể đạt 99,99% trong các điều kiện thử nghiệm trong một phút. Kết quả mang tính chất tham khảo.

 • 10 pieces Alcohol/Hyamine Wipe

  10 miếng Khăn lau cồn / Hyamine

  Hiệu suất diệt khuẩn của sản phẩm này được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia bởi cơ quan kiểm tra chất lượng liên quan. Tỷ lệ tiệt trùng hiệu quả của sản phẩm này đối với Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Candida albicans có thể đạt 99,99% trong các điều kiện thử nghiệm trong một phút. Kết quả mang tính chất tham khảo.

 • 150 pieces Alcohol/Hyamine Wipe

  150 miếng Khăn lau cồn / Hyamine

  Hiệu suất diệt khuẩn của sản phẩm này được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia bởi cơ quan kiểm tra chất lượng liên quan. Tỷ lệ tiệt trùng hiệu quả của sản phẩm này đối với Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Candida albicans có thể đạt 99,99% trong các điều kiện thử nghiệm trong một phút. Kết quả mang tính chất tham khảo.