Sức mạnh kỹ thuật

Zhongrong Technology Corporation Ltd

Thúc đẩy tiến bộ xã hội thông qua đổi mới khoa học bền vững

Sức mạnh kỹ thuật

Trung tâm R&D được thành lập năm 1999, được hỗ trợ bởi các chuyên gia và giáo sư từ Đại học Chiết Giang, Đại học Giao thông Thượng Hải và nhiều cơ sở giáo dục cấp cao khác, lấy nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh là trụ cột, trung tâm có lực lượng kỹ thuật mạnh, trang thiết bị tiên tiến, và đầy đủ các bộ thiết bị sản xuất cho ngành công nghiệp sinh học và hóa học từ thử nghiệm nhỏ, thử nghiệm trung bình đến sản xuất công nghiệp. Trung tâm R&D đã cam kết phát triển kỹ thuật và nghiên cứu ethanol không phải ngũ cốc, vật liệu hóa học mới, sản xuất hydro và tái chế hóa chất. Nó có ba nền tảng nghiên cứu khoa học: Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp tỉnh Hà Bắc, Trung tâm Công nghệ Ethanol không phải ngũ cốc của tỉnh, và Cơ sở Thực hành Đổi mới Sau Tiến sĩ của tỉnh, cũng như hai nhóm tài năng đổi mới, nhóm đổi mới và khởi nghiệp "Kế hoạch khổng lồ" Hà Bắc và Thành phố Đường Sơn. Nhóm Đổi mới Công nghệ Cellulose Ethanol. 

12
2

Trung tâm có các nhân tài kỹ thuật cao cấp như tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư cao cấp tốt nghiệp từ các viện nghiên cứu khoa học của Học viện Khoa học Trung Quốc, Đại học Chiết Giang, Đại học Thiên Tân, Đại học Công nghệ Đông Trung Quốc, Đại học Công nghệ Đại Liên, v.v. đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chuyên sâu về ngành-đại học-nghiên cứu với Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Thanh Hoa, Đại học Chiết Giang, Học viện Khoa học Trung Quốc và các trường đại học và tổ chức nghiên cứu hàng đầu trong nước khác. Trung tâm có 62 cán bộ nghiên cứu khoa học, trong đó có 2 kỹ sư cao cấp, 5 kỹ sư cao cấp, 1 sau tiến sĩ, 4 tiến sĩ và 10 thạc sĩ, còn lại là những nhân tài có trình độ cử nhân trở lên hoặc có chuyên môn kỹ thuật liên quan.

3
4